LOV(€)

Juni er Pride-måneden, eller regnbuedagene i Bergen, og gjennom utstillingen «LOV(€)» tar Tegnepinne aka Aron Willems deg med på sin reise som skeiv lokal gatekunstner. Noen av verkene er lette og humoristiske i tonen, mens andre søker å skape debatt. 15 % av overskuddet fra salg går til FRI – foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold. I 2022 er det 50 år siden straffeparagrafen som forbød seksuell omgang mellom menn ble opphevet i Norge. Selv om verden går fremover er det også skremmende utvikling hos flere av våre østeuropeiske naboer. Ta turen innom Warp Gallery i Bergen sentrum for en spennende utstilling. Gratis inngang. Vernissage torsdag 9. juni Utstillingen er åpen 9.-30. juni.

Sted : Øvre Korskirkesmauet 2b Warp.gallery

@tegnepinne www.aronwillems.no

Foto : Øistein Jakobsen

June is Pride month, or "Regnbuedagene" in Bergen, and with the exhibition entitled “LOV(€)” Tegnepinne aka Aron Willems takes you on a personal journey as a queer local street artist. Some of his works are light-hearted with a sense of humor, while others seek to spark debate. 15 % of the surplus from sales will be donated to FRI – the Norwegian association for gender and sexuality diversity. 2022 marks 50 years since the law that punished sex between men was revoked in Norway. Even if the world is progressing we also see alarming developments in several of our Eastern European neighbors. Go to Warp Gallery in the city center for an interesting exhibition. Vernissage Thursday june 9th. Exhibition open june 9th through june 30th

Location : Øvre Korskirkesmauet 2b

Photo : Øistein Jakobsen

PRIDE Collection

A Collection of PRIDE Art.

15 % of the surplus from sales will be donated to FRI – the Norwegian association for gender and sexuality diversity.

  • Kunst Mot Kreft

    Vi støtter Kreftforeningen gjennom kunstprosjekter og direkte midler.